The charity foundation “Chance 4 Life"
סל האומץ
ילדי העמותה שלנו שנלחמים בסרטן, זקוקים לא רק לטיפול אלא לתשומת לב,דאגה
.ושמחה
!בהיותם מבודדים וחווים קשיים, הם צריכים חיוך שבאמת מרפא

קניית צעצועים ומתנות מתבצעת מדי חודש מהכספים שנתרמו ל"סל האומץ" של קרן הצדקה ״הזדמנות לחיים״
דיווחים על הכנסות והוצאות כספים מתפרסמים ברשתות החברתיות
.שלנו ובאתר הרשמי של הקרן

קחו חלק בגיוס תרומות עבור צעצועים ושמחה לגיבורים הקטנים שלנו
על ידי תשלום אוטומטי, מדי חודש אתם נותנים לנו אפשרות לרכוש מוצרי מזון, תרופות וצעצועים
התשלום החודשי שלכם עוזר לילדים להשיג את ההזדמנות לחיים

על העמותה
עמותת הזדמנות לחיים - סיוע לילדים חולים (ע"ר)
(מספר רישום 580617918 ) ,קיימת בישראל למעלה מ-5 שנים
המטרה העיקרית של העמותה: להעניק תמיכה לילדים עם מחלות אונקוהמטולוגיות,
שהגיעו ממדינות ברית המועצות לשעבר על מנת לקבל את הטיפולים הנחוצים להם

Made on
Tilda